ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 200 คน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งจะจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่  21  กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (ฝ่ายประถม) ต.นาพิน   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,10:01   อ่าน 56 ครั้ง