ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

11 สิงหาคม 2560 นางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้รับใบอนญาตโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง เป็นประธานพิธีในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย แม่ของแผ่นดิน

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,18:35   อ่าน 1079 ครั้ง