ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีลงเสาเข็มเอก พระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้ร่วมพิธีลงเสาเข็มเอก
พระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ บ้านดอนกลาง ตำบลกุศกร อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,11:02   อ่าน 1031 ครั้ง