ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะ การแสดงและความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ 

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,17:39   อ่าน 1464 ครั้ง