ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้จัดการเเละผู้รับใบอนุญาตร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล

เช้าวันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ที่วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ผู้จัดการเเละผู้รับใบอนุญาตร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระราชทานเทียนพรรษาแก่วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,17:35   อ่าน 253 ครั้ง