ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง แต่งกายชุดนักเรียน
12 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่2

07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.๓

08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
03 ม.ค. 61 เปิดเรียนวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

30 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดเรียนวันหยุดสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
ประกาศหยุดเรียนวันหยุดสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
27 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 เเข่งขันกีฬาเครือข่าย

23 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ป.5/3 และป.6ทุกห้องเรียน  ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระเบียบ แนวการปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น  ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560
 ภาคเช้า   09.00น. ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน

ภาคบ่าย   13.00น. ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ,5/3 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์